Značke

Posamezno sporočilo lahko označimo tudi z značko, ki jo sami določimo.

Pomembne značke lahko ustvarimo na več načinov:

  • v meniju »Značke«, preden označimo posamezno sporočilo
  • v odprtem sporočilu s klikom na označeno ikono lahko v meniju izberemo že ustvarjeno značko ali jo na novo ustvarimo.

Ko želimo poiskati sporočilo z določeno značko, v meniju »Značke« izberemo katera značka naj bo prikazana.

navodila predal orodja 11

Dodajanje ali odstanitev značk iz nabora lahko uredimo tudi v meniju »Nastavitve« v prvem zavihku »Uredi svoje podatke«.