Shranjevanje pošiljk

Več prevzetih pošiljk lahko shranimo tako, da označimo želene pošiljke, in v meniju »Aktivnosti« izberemo možnost »Prenesi izbrane«.

Sporočila označujemo na dva načina, in sicer:

  • ročno označevanje – obkljukamo kvadratke pred izbranimi sporočili,
navodila predal shranjevanje 1
  • hitro označevanje – v meniju »Označi« izberemo katera sporočila želimo označiti.
navodila predal shranjevanje 2

Ko smo želene pošiljke označili v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prenesi izbrane«.

navodila predal shranjevanje 3

Opozorilo: Prenos poteka tako, da moramo potrditi prenašanje vsake posamezne pošiljke.